Nye retningslinjer holdes oppdaterte – Antibiotika.no

22 – 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra hele landet kom blant annet fastleger, øyeleger, hudleger og infeksjonsleger og gjennomgikk ny forskningslitteratur og kunnskapsoppsummeringer. Dette fagnettverket er helt avgjørende for holde retningslinjen kontinuerlig oppdatert.