ASP fyller 15 år! – Antibiotika.no

ASP fyller 15 år!  Dette ble markert med et webinar, med følgende program:

  • Femten år med ASP på femten minutter – Sigurd Høye, leder av ASP
  • Målet om 30 % reduksjon er nådd, hva nå? – Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær i Helse og -omsorgsdepartementet
  • Hva har pandemien lært oss som vi kan ta med oss inn i arbeidet med antibiotikaresistens? – Oliver Kacelnik, Folkehelseinstituttet
  • Samarbeid på tvers av nivåer og land – Per Espen Akselsen og Brita Skodvin, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
  • ASPs rolle i kvalitetsforbedring i allmennpraksis – Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin
  • Nytt reseptregister, nye muligheter? – Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet
  • Veien videre, Sigurd Høye, ASP

Du kan se presentasjon av webinaret her: