K-res 20 år! – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) i Tromsø jubilerer og er intervjuet i Tidsskriftet Bioingeniøren

Oppgaven til  K-res er å etablere og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistens. Dette gjør tjenesten gjennom metodeutvikling og forskning, i tett samarbeid med de mikrobiologiske laboratoriene i Norge.

I intervjuet reflekterer Arnfinn Sundsfjord og Bjørg Haldorsen over hva tjenesten har oppnådd de siste 20 årene.

Les artikkelen her: 20 år med jakt på resistente bakterier | Bioingeniøren (bioingenioren.no)

 

Publisert 8. desember 2021