Nye norske tabeller for standarddosering av antibiotika til voksne – Antibiotika.no

Det er nå utviklet doseringstabeller for antibiotika tilpasset norske forhold. 

Tabellen for dosering til voksne er utviklet av Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) med utgangspunkt i  den europeiske (EUCAST ) doseringstabellen Der AFAs dosering avviker fra EUCASTs er dette kommentert i tabellen, for eksempel ved norsk terapitradisjon, eller når midlene ikke markedsføres i Norge. Tabellen er et hjelpemiddel for de som lager retningslinjer for antibiotikabruk, og bør ikke brukes for dosering i klinisk praksis. Det henvises  da til retningslinjene for Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og Antibiotikabruk i sykehus

AFAs doseringstabell finner du her: AFAs grunnlag for norsk antibiotikadosering 2021.pdf

 

I regi av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn  ble det i 2019 også utviklet en tabell med doseringsanbefalinger for antibiotika til barn i sykehus. Tabellen inneholder bla. informasjon om maksdoser og veiledende indikasjoner. Oversikten over indikasjoner er ikke uttømmende, og for behandlingsvalg og spesifikk dosering ved forskjellige diagnoser anbefales «Akutt veileder i pediatri» og «Generell veileder i pediatri». For primærhelsetjenesten anbefales retningslinjen for Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten som inkluderer doseringer til barn.

Nettverkets tabell finner du her: Dosering av antibiotika til barn (legemidlertilbarn.no)

 

Oppdatert 6. januar 2022