Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021 – Antibiotika.no

KAS har i løpet av 2021 avholdt digitale oppfølgingsmøter med alle landets helseforetak/de private ideelle sykehusene. 

Formålet med oppfølgingsmøtene har vært å:
– Tydeliggjøre sykehusledelsens rolle i oppfølging av antibiotikastyring
– Bidra til implementering av anbefalingene fra revisjonsrapportene
– Oppmuntre og bidra til videre utvikling og gjennomføring av antibiotikastyring i konkurranse med korona og andre oppgaver

Noen av helseforetakene/sykehusene har også vært med på møte nr 3 der vi har fokus på erfaringsdeling mellom sykehus. Vi fortsetter med disse møtene over nyttår, og i løpet av mars 2022 vil vi ha gjennomført hele møteserien.

Referat fra møtene er tilgjengelig her:

Oppfølgingsmøter antibiotikastyring

MØTEDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSMØTEREFERAT
02.02.2021Akershus Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Akershus Universitetssykehus HF
03.02.2021Sykehuset Telemark HFReferat godkjentReferat Sykehuset Telemark HF
16.02.2021Haraldsplass Diakonale SykehusReferat godkjentReferat Haraldsplass Diakonale Sykehus
17.02.2021Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferat godkjentReferat Universitetssykehuset Nord-Norge HF
03.03.2021Oslo Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Oslo Universitetssykehus HF
16.03.2021Helse Bergen HFReferat godkjentReferat Helse Bergen HF
19.03.2021Nordlandssykehuset HFReferat godkjentReferat Nordlandssykehuset HF
13.04.2021St. Olavs Hospital HFReferat godkjentReferat St.Olavs Hospital HF
27.04.2021Helse Stavanger HFReferat godkjentReferat Helse Stavanger HF
28.04.2021Vestre Viken HFReferat godkjentReferat Vestre Viken HF
01.06.2021Helse Førde HFReferat godkjentReferat Helse Førde HF
02.06.2021Helse Nord-Trøndelag HFReferat godkjentReferat Helse Nord-Trøndelag HF
15.06.2021Helse Fonna HFReferat godkjentReferat Helse Fonna HF
07.09.2021Sykehuset Innlandet HFReferat godkjentReferat Sykehuset Innlandet HF
08.09.2021Finnmarkssykehuset HFReferat godkjentReferat Finnmarkssykehuset HF
22.09.2021Sykehuset i Vestfold HFReferat godkjentReferat Sykehuset i Vestfold HF
27.09.2021Sørlandet Sykehus HFReferat godkjentReferat Sørlandet Sykehus HF
26.10.2021Lovisenberg Diakonale SykehusReferat godkjentReferat Lovisenberg Diakonale Sykehus
27.10.2021Helse Møre og Romsdal HFReferat godkjentReferat Helse Møre og Romsdal HF
09.11.2021Helgelandssykehuset HFReferat godkjentReferat Helgelandssykehuset HF
10.11.2021Diakonhjemmet SykehusReferat godkjentReferat Diakonhjemmet Sykehus
24.11.2021Sykehuset Østfold HFReferat godkjentReferat Sykehuset Østfold HF
30.11.2021Sunnaas Sykehus HFReferat godkjentReferat Sunnaas Sykehus HF

Publisert 15. desember 2021