Ny artikkel om implementering og antibiotikastyring – Antibiotika.no

Hvordan bruke kunnskapen om implementering i praktisk arbeid og forskning på antibiotikastyring?

En amerikansk/kanadisk gruppe svarer dette ut i en ny artikkel.  Med utgangspunkt i den kliniske settingen viser de hvordan implementeringskunnskap kan brukes til å identifisere fokusområder og strategier i antibiotikastyring. De gir også en oversikt over hvilke rammeverk for implementering som kan brukes i forskning på dette feltet.

Artikkelen ble publisert 2.12.21 i «Infection Control & Hospital Epidemiology» og kan leses her:

Leveraging implementation science to advance antibiotic stewardship practice and research | Infection Control & Hospital Epidemiology | Cambridge Core

 

Publisert 20.12.21