Nyfødte i Norge får mindre antibiotika – Antibiotika.no

Studie viser 37% reduksjon i totalt antall dager nyfødte i norske sykehus fikk antibiotikabehandling i 2015-2019.

Studien viser også at andelen nyfødte som fikk antibiotika i norske sykehus i denne perioden var signifikant lavere. Andelen gikk ned fra 3.1% til 2.2%, og reduksjonen var størst i sykehus med antibiotikastyring. Det ble ikke påvist økt forekomst av sepsis hos pasientene i denne perioden.

Studien ble publisert 1.12.21: Antibiotic Use in Term and Near-Term Newborns | Pediatrics | American Academy of Pediatrics (aap.org)

Artikkelen er også omtalt på NRK.no: Norsk studie viser at nyfødte i Norge får mindre og mindre antibiotika – og resultatene er positive – NRK Trøndelag

 

Publisert 03.01.22