Sepsiskapittelet på høring – Antibiotika.no

Forslag til oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis er nå publisert.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus  er under oppdatering og åtte reviderte terapikapitler er allerede publisert. Nå er også utkast til anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis lagt ut til høring.

Kombinasjon av smalspektret penicillin og aminoglykosid er bevart som alternativ til pasienter uten kronisk nyresvikt og med lav risiko for utvikling av akutt nyreskade. I noen av anbefalingene er det ikke oppgitt ett spesifikt regime som «standard», men flere alternative regimer avhengig klinisk tilstand (eksempelvis risiko for nyresvikt, risiko for resistente mikrober, antibiotikaallergi etc.)

Helsedirektoratet ønsker innspill til utkastet innen 28.02.2022.

Høringsutkastet og ytterligere informasjon om høringen finner du her: Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus – sepsisanbefalinger – Helsedirektoratet

 

Publisert 06.01.22