Kort vei fra forskning til klinisk praksis – Antibiotika.no

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er det kort vei fra forskning til klinisk praksis.

Sigurd Høye, leder for ASP, og Morten Lindbæk, forskningsleder for ASP, har skrevet om dette i en artikkel publisert i medlemsbladet til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, som du finner lesbar her.

Foto: LVSinfo medlemsblad