Behandling av bronkiolitt hos barn – Antibiotika.no

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, beskriver barneleger ved UNN tilstanden bronkiolitt, adekvat behandling og typiske misforståelser ved behandling av denne sykdommen.

De fremhever at førstevalget er symptomatisk behandling, evt. oksygen, væske, ernæring og respirasjonsstøtte hos de sykeste barna. En vanlig misforståelse er at systemiske glukokortikoider og inhalasjonsbehandling er en del av den rutinemessige behandlingen.  Antibotika er sjeldent indisert, da sekundær bakteriell infeksjon anslagsvis forekommer hos bare 0,5 % av innlagte barn med bronkiolitt

Artikkelen ble publisert 30.12.21.: Bronkiolitt skal ikke behandles med glukokortikoider eller antibiotika | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

 

Publisert 10.01.22