Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og hvilke intervensjoner som kan føre til riktigere bruk. Resultatene fra forskning har fått direkte virkning på pasientbehandlingen i primærhelsetjenesten.

Dette kan du lese mer om i Tidsskriftet Michael, der ASP leder, Sigurd Høye, og ASP rådgiver, Morten Lindbæk, presenterer to av våre hovedprosjekter de siste årene;

Tidsskriftet Michael, september 2021: Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Foto: Tidsskriftet Michael