Hva påvirker sykehuslegers antibiotikaforskrivning? – Ny, norsk artikkel! – Antibiotika.no

Arbeidspress, klinisk usikkerhet, beslutningsstøtte  og et ønske om å gjøre godt påvirker antibiotikabruken.

Førsteforfatter av artikkelen er stipendiat Ingrid Christensen ved UiO. Hun har gjennomført en kvalitativ studie der hun har intervjuet sykehusleger fra flere spesialiteter.

Christensen konkluderer med at ansvarlig antibiotikabruk ikke bare handler om den enkelte leges praksis, men også de strukturelle betingelser helsevesenet gir. Lavere tidspress, bedre beslutningsstøtte og en arena for etiske diskusjoner rundt antbiotikabruk, vil sannsynligvis kunne bidra til å redusere overforbruk av bredspektrede antibiotika.

Les hele artikkelen: Factors Affecting Antibiotic Prescription among Hospital Physicians in a Low-Antimicrobial-Resistance Country: A Qualitative Study

Artikkelen inngår i tidsskriftet «Antibiotics`» spesialutgave : Antibiotics | Special Issue : Antimicrobial Prescribing and Stewardship,

 

Førsteforfatter og stipendiat ved UiO, Ingrid Christensen

 

 

Publisert 18.01.22