Webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring – Antibiotika.no

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. KAS arrangerer 16. februar et webinar i forbindelse med høringen.

Program:
12.00 – 12.15 Høringsforslaget – hva er nytt? v/Torgunn Wæhre, Oslo universitetssykehus HF
12.15 – 12.25 Nye retningslinjer – fra intensivistens ståsted v/Hans Flaatten, Helse Bergen HF
12.25 – 12.30 Spørsmål og oppsummering

Møteleder er Per Espen Akselsen, KAS

Lenke til oppkobling til webinaret: https://vimeo.com/event/105022

 

Mer informasjon om høringen er tilgjengelig her: Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus – sepsisanbefalinger

Frist for å komme med innspill til høringen er 28. februar.

 

Publisert 28. januar 2022