Reduserer varigheten på antibiotikaresepter – Antibiotika.no

Fra 1. februar reduseres varigheten på antibiotikaresepter fra ett år til ti dager. Dette er et nyttig tiltak for å redusere antibiotikabruken i kampen mot antibiotikaresistens.

«Det er bra med en varighet på ti dager. Mange av tilstandene man får antibiotika for i primærhelsetjenesten, går over av seg selv, uavhengig av om man får antibiotika eller ikke» sier rådgiver og lege ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Snorre Brundtland Sæveraas, om endringen i en artikkel i Dagbladet.

Les artikkelen her: Dagbladet.no, 30.01.2022: Reduserer varigheten på antibiotikaresepter for å forhindre resistens