Dødelighet av antibiotikaresistens – en oppdatert analyse – Antibiotika.no

Antbiotikaresistente bakterier forårsaket mer enn 1.2 millioner dødsfall  i verden i 2019.

En stor internasjonal forskergruppe har gjort en omfattende kalkulering av byrden av antibiotikaresistens og publisert resultatene i tidsskriftet, «the Lancet».

Regionen Vestlig sub-Saharaisk Afrika, infeksjonstilstanden nedre luftveisinfeksjon og bakterien E coli var alle på topp i rangeringen av dødelighet assosiert med infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier.

Artikkelen kan du lese her: Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis (thelancet.com)

 

Publisert 02.02.22