Debatt: Antibiotikabehandling ved sepsis – Antibiotika.no

Anbefalingene for antibiotikabehandling av sepsis diskuteres, særlig bruken av aminoglykosider. Utkast til reviderte anbefalinger ligger ute til åpen høring.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus er under oppdatering. Så langt er åtte reviderte terapikapitler publisert. Kapittelet med anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis og mistenkt sepsis er sendt på høring, med høringsfrist 28. februar 2022 for innspill til Helsedirektoratet.

Medlemmer i redaksjonen for oppdatering av retningslinjene har skrevet en debattartikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforening På høring: Antibiotikabehandling ved sepsis

 

Publisert 4. februar 2022