Risiko for tilbakevendende antibiotikabruk hos spedbarn – Antibiotika.no

I en ny norsk studie har Thaulow og kolleger studert spedbarn som har fått antibiotika på sykehus i løpet av de første tre levemånedene, og sett på hvor mye antibiotika barna har fått på resept det påfølgende året.

Spedbarn er utsatt for forstyrrelser i mikrobiomet ved antibiotikabruk. Data fra reseptregisteret viser at ca ¼ av spedbarna  som hadde fått antibiotika de første tre levemånedene fikk antibiotika på nytt det påfølgende året.
Terminfødte barn som hadde fått antibiotika de første tre månedene hadde en dobbel risiko for å få antibiotika på resept det påfølgende året sammenlignet med en matchet referansegruppe, også etter justering for infeksjonsrelatert kronisk sykdom.
Studien er viktig for å se nye sammenhenger i mønster for antibiotikabruk hos de minste barna, samt koblingen mellom antibiotikabruk i og utenfor sykehus.

Les artikkelen i Journal of Antimicrobial Chemotherapy Are infants exposed to antimicrobials during the first 3 months of life at increased risk of recurrent use? An explorative data-linkage study 

 

Publisert 9. februar 2022