Opptak av webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring – Antibiotika.no

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. KAS arrangerte 16. februar et webinar i forbindelse med høringen.

Program:
12.00 – 12.15 Høringsforslaget – hva er nytt? v/Torgunn Wæhre, Oslo universitetssykehus HF
12.15 – 12.25 Nye retningslinjer – fra intensivistens ståsted v/Hans Flaatten, Helse Bergen HF
12.25 – 12.30 Spørsmål og oppsummering

Møteleder var Per Espen Akselsen, KAS

Opptak av webinaret:

Publisert 16. februar 2022