Tre nye retningslinje-kapitler er revidert – Antibiotika.no

Helsedirektoratet har publisert reviderte retningslinjer for bruk av antibiotika ved infeksjoner i abdomen, gynekologiske og obstetriske infeksjoner samt seksuelt overførbare infeksjoner.

I kapittelet om infeksjoner i abdomen er nå en kombinasjon av smalspektrede antibiotika standardvalg for flere av tilstandene. Det er også tydeliggjort at kirurgi er foretrukket behandling for flere av infeksjons-tilstandene.

Kapittelet som tidligere het «Genitalia» er delt i «gynekologiske og obstetriske infeksjoner» og «seksuelt overførbare infeksjoner». Anbefalinger for antibiotikabehandling ved brystbetennelse (mastitt) er flyttet fra kapittelet om «hud- og bløtdelsinfeksjoner».

Kapittelet «seksuelt overførbare infeksjoner» inneholder kun anbefaling for parenteral behandling av syfilis. Behandling av andre seksuelt overførbare infeksjoner er omtalt i antibiotikaretningslinjene for primærhelsetjenesten.

Bjørn Waagsbø har vært kapittelansvarlig for infeksjoner i abdomen, og Stina Jordal for gynekologiske og obstetriske infeksjoner og seksuelt overførbare infeksjoner.

Les mer om de nye anbefalingene på Helsedirektoratets nettsider Nye tilrådingar om bruk av antibiotika er publisert

 

Publisert 2. mars 2022