Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde? – Antibiotika.no

Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika forskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. En norsk intervensjonstudie gjennomført i 2019-2020 viser at undervisning og tilbakemelding på forskrivning kan være nyttig for å øke etterlevelsen av anbefalt behandlingslengde i retningslinjen.

Nær halvparten av pasientene med samfunnservervet pneumoni og/eller kols-eksaserbasjon fikk for lang behandling med antibiotika i perioden før intervensjon. Behandlingslengden, og andel pasienter som ble behandlet for lenge, ble signifikant redusert etter en intervensjon bestående av tilbakemelding på forskrivning og undervisning i regi av klinisk farmasøyt.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Kan kliniske farmasøyter bidra til å redusere behandlingslengden ved samfunnservervet pneumoni og kols-eksaserbasjon?

 

Bilde av artikkelforfatterne, fra venstre Trude Eline Flatebø, klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehus, og Liv Marit Seljeflot, klinisk farmasøyt ved Sykehuset Innlandet.

 

Publisert 10. mars 2022