App med norske retningslinjer for antibiotikabruk – Antibiotika.no

Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten er nå tilgjengelig i applikasjonen «Metodebok.no»

Metodebok.no er en fagportal for norske metodebøker og prosedyrer. Portalen er utviklet av SunnSoft Publishing i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Applikasjonen er gratis, og du kan velge blant en rekke metodebøker og prosedyrer fra forskjellige fagområder, deriblant retningslinjene for antibiotikabruk. Applikasjonen er tilgjengelig både i Google Play og i App Store.

Du kan lese mer om den her: metodebok.no

 

Publisert 15.03.21