Hvilken fremtid har kompetansetjenestene som jobber med antibiotikaresistens? – Antibiotika.no

Nasjonale kompetansetjenester som KAS og K-res skal nedskaleres fra 2023.

Gunnar Skov Simonsen er avdelingsleder for Avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN som drifter K-res, og han leder også referansegruppen til KAS. Han uttaler følgende til Dagens Medisin: Det er ikke noen sammenheng i signalene fra departementet her. De vil ha en nasjonal satsning på antibiotikaresistens, og så vil de samtidig kutte i budsjettene til fagmiljøene som driver med nettopp dette.

Les mer i Dagens Medisin: Peker på manglende sammenheng i signaler fra departementet om resistens

 

Publisert 15. mars 2022