Økning i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene – Antibiotika.no

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,8 % fra 2012 til 2021. Forbruket var høyere i 2021 enn det var i 2020 og 2019. 

Sammenlignet med i 2020 var forbruket av de bredspektrede midlene (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) 3,2 % høyere i 2021, målt i DDD/100 liggedøgn.

Det er særlig bruken av 3. generasjons cefalosporiner og penicilliner med enzymhemmer (piperacillin/tazobactam og amoksicillin/klavulansyre) som er økende. Bruken av 2. generasjons cefalosporiner og kinoloner fortsetter å gå ned.

Flere detaljer rundt utviklingen i sykehusene, samt rapporter for alle helseforetakene/de private ideelle sykehusene og de regionale helseforetakene er tilgjengelig her Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

 

 

Publisert 24. mars 2022