Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i ny app – Antibiotika.no

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format.

Men fortvil ikke, du finner de reviderte retningslinjene i appen metodebok.no: App Store og Google Play.