Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner – Antibiotika.no

Helsedirektoratet har publisert reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner.

Kapittelet «Borreliainfeksjon» inneholder anbefalinger for behandling av borreliainfeksjon i nervesystemet, ledd, hjerte og hud. Det er kun gjort små justeringer i valg av antibiotika og dosering for de ulike tilstandene. Tablettbehandling er som tidligere førstevalg ved de fleste tilstandene, mens intravenøs behandling kan vurderes ved alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet.

Les mer i Dagens Medisin Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

 

Publisert 7. april 2022