Antibiotikabruk hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus – Antibiotika.no

I en ny norsk studie har Christian Magnus Thaulow og kolleger studert antibiotikabruken hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus. 

Studien er en av få som gir et helhetlig bilde av antibiotikabruk da den kombinerer data fra sykehus med data fra reseptregisteret. De fant at barn som hadde fått antibiotika i sykehus hadde to til tre ganger større risiko for bruk av antibiotika utenfor sykehus både før og etter innleggelsen, sammenlignet med en matchet normalpopulasjon. Risikoen for bruk av bredspektret antibiotika utenfor sykehus var ikke uventet betydelig høyere blant barna som hadde fått antibiotika i sykehus. I artikkelen foreslås det at sammenslåtte data fra sykehus og primærhelsetjenesten i større grad bør benyttes i antibiotika-overvåkning, da dette gir et komplett bilde av antibiotikabruken til den enkelte pasient.

Les hele artikkelen i Pharmacoepidemiology & Drug Safety Antibiotic use in children before, during and after hospitalisation

 

Publisert 20. april 2022