Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID – Antibiotika.no

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble presentert av Per Espen Akselsen, KAS, på ECCMID i Lisboa 23/4 med innlegget 00098-Promoting prudent antibiotic use in nursing homes: a Norwegian nationwide antibiotic quality improvement programme.

Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP, står bak intervensjonen, og studien vil bli publisert som en del av Nicolay Harbins PhD.

Les mer om RASK på antibiotika.no/rask

Publisert 29. april 2022