ASP Årsrapport 2021 – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble jubileet markert med et webinar. Og 15 år passer godt med hvordan vi føler oss som kompetansesenter: Aktiv, engasjert, villig til å sette i gang nye prosjekter, og rask til å tilpasse oss nye omstendigheter. Covid-19-pandemien har også i år påvirket mange av våre aktiviteter – arrangementer har blitt avlyst eller utsatt, og mye av virksomheten er flyttet over på digitale plattformer. Men som tenåring har vi klart å omstille oss, og vi tror at noe av omstillingen og erfaringen fra i disse to årene kan komme godt med i våre fremtidige aktiviteter. E-læringskurs og digitale møter gir mulighet til å nå langt og bredt med våre kvalitetsforbedringstiltak.

Ønsker du å finne ut mer om hva vi har holdt på med i året som har gått?

Les årsrapporten for 2021 her: Årsrapport 2021