Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem – Antibiotika.no

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig reduksjon i antibiotika-innkjøp i kommunale helseinstitusjoner på rundt 12% så langt. Men er det fortsatt rom for forbedring, og eventuelt hvor?

I en ny intervjustudie av sykehjemsleger og -sykepleiere publisert i BMC Geriatrics undersøkte stipendiat Nicolay Jonassen Harbin hvilke faktorer som fortsatt påvirket riktig antibiotikabruk i sykehjem og KAD-avdelinger etter gjennomføringen av RASK-prosjektet.

Informantene i studien fremhevet blant annet uklare symptomer og manglende diagnostiske muligheter på sykehjem som viktige barrierer for riktigere antibiotikabruk. God tilgjengelighet på sykehjemslegen og god dialog med pårørende ble løftet frem som sentrale fremmere for riktigere bruk av antibiotika.

Artikkelen finner du her:

Barriers and facilitators of appropriate antibiotic use in primary care institutions after an antibiotic quality improvement program – a nested qualitative study | BMC Geriatrics | Full Text (biomedcentral.com)