Ærespris til Jon Birger Haug – Antibiotika.no

Årets ærespris fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) ble tildelt Jon Birger Haug under vårmøtet i Kristiansand 30. mai.

Jon Birger er en bauta i arbeidet for bedre antibiotikabruk i sykehusene. Han var redaktør for den første utgaven av nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus (2013), og disputerte i 2014 med avhandlingen «Hospital antibiotic use in Norway». Prisvinneren er også leder av antibiotikateamet ved sykehuset Østfold. Han har vært medansvarlig for infeksjonsforeningens medlemsblad, pest-POSTEN, siden oppstarten, og har arbeidet utrettelig for både rasjonell antibiotikabruk og bedre smittevern i årevis. Prisvinneren var ikke selv til stede på vårmøtet på grunn av en lenge planlagt sykkeltur ved Bodensjøen (bildet), men deltok digitalt, og høstet velfortjent stående applaus.

 

Publisert 8. juni 2022