Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre – Antibiotika.no

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som påvirker forskrivning av antibiotika ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre.

Studien, som består av erfaringer fra helsepersonell, beboere og pårørende på sykehjem i de fire landene, oppdaget at forskrivning av antibiotika ved urinveisinfeksjoner hos eldre både er komplisert og sammensatt.

Den internasjonale settingen, og mangfoldet av intervjuobjekter, bidro til at forskerne kunne utarbeide en utstrakt oversikt over faktorer som påvirker forskrivningsprosessen. Denne vil være svært nyttig ved utarbeidelsen av fremtidige intervensjoner knyttet til antibiotikastyring.

Artikkelen finner du her: Decisions on antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults: a qualitative study in four European countries | Age and Ageing | Oxford Academic (oup.com)