Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier – Antibiotika.no

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet av en bakteriemi?

Bjørn Åsheim Hansen ved Sykehuset Vestfold og kolleger har gjennomført en «single arm», ukontrollert studie med pasienter med en E coli bakteriemi utgående fra urinveiene. Totalt 49 pasienter fikk én ukes behandling med pivmecillinam 400 mg x 4 etter tre dagers intravenøs antibiotikabehandling. Etter 17 dager var alle pasientene afebrile, 90% trengte ikke rebehandling og 94% hadde bedret helsestatus. Forfatterne konkluderer med at pivmecillinam er et godt alternativ for pasienter med E coli bakteriemi utgående fra urinveiene, men vi trenger randomiserte kontrollerte studier som bekrefter dette.

 

Studien ble publisert i BMC Infectious Diseases i mai i år og kan leses her: The efficacy of pivmecillinam in oral step-down treatment in hospitalised patients with E. coli bacteremic urinary tract infection; a single-arm, uncontrolled treatment study

 

Publisert 23. juni 2022