Økt bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene – Antibiotika.no

Rapporter for bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus fra 2012 til 1. tertial 2022 viser at forbruket i 1. tertial 2022 var 4,2 % lavere enn i 2012, og 8,5 % høyere enn i 2021, målt i DDD/100 liggedøgn.  

Utviklingen varierer mellom sykehusene, og flere av sykehusene hadde et høyere forbruk av bredspektrede antibiotika i 1. tertial 2022 enn de hadde i 2012.
En vintersesong med relativt mange innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner, og endrede retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten kan være med på å forklare økningen.

Grafer for norske sykehus samlet, pr RHF og helseforetak/sykehus er tilgjengelig her:
Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2022

 

 

Publisert 30. juni 2022