E-læringskurs om antibiotikastyring – Antibiotika.no

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres

Kurset har 13 moduler med varighet fra 30 til 60 minutter. Tre moduler går gjennom basale antibiotikastyrings prinsipper. Syv moduler har fokus på antibiotikastyring i forskjellige deler av helsevesenet, som primærhelsetjenesten og sykehus. I de øvrige tre modulene er temaet rasjonell diagnostikk og behandling ved forskjellige infeksjonsdiagnoser, som luftveisinfeksjoner. Innholdet i kurset er fundert på- og referer gjennomgående til vitenskapelige studier.

Kurset finner du her: CDC’s Antibiotic Stewardship Training Series

 

Publisert 11.07.22