Rapport om vaksiner – Antibiotika.no

Verdens helseorganisasjon har publisert en rapport om vaksiner mot antibiotikaresistente bakterier; hvilke vaksiner er tilgjengelig, hvilke er under utvikling og hva er behovene fremover.

Analysen tar utgangspunkt i bakteriene som inngår i WHO Bacterial Priority Pathogens list, og inkluderer også Clostridium difficile og Mycobacterium tuberculosis.

Det ble identifisert 61 vaksiner under klinisk utprøving og 94 kandidater i preklinisk fase. For mikrobene  Neisseria gonorrhoeae, Salmonella paratyphi , Clostridium difficile og Escherichia coli (ExPEC) er det flere lovende vaksiner under utvikling.

For Salmonella Typhi, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (Hib) og Mycobacterium tuberculosis fins det allerede vaksiner. Rapporten konkluderer med at tilgjengeligheten av disse må økes, spesielt i lav-inntektsland. Videre konkluderes det med at forskningen på vaksinekandidater i siste fase må akselereres, for å få sårt tiltrengte hjelpemidler i arbeidet mot antibiotikaresistens.

 

Les hele rapporten her: Bacterial vaccines in clinical and preclinical development 2021

Her kan du lese WHO sin omtale av rapporten: Urgent call for better use of existing vaccines and development of new vaccines to tackle AMR

 

Publisert 15.07.22