Gratis læringsverktøy om mikrober, smittevern og infeksjoner – Antibiotika.no

Jobber du eller kjenner noen som jobber på barne- og ungdomsskolen?

Visste dere at det finnes et GRATIS internasjonalt undervisningsverktøy i naturfag som kan brukes for hele grunnskolen? Temaene du finner er bl.a mikrober, infeksjoner, mathygiene, smittevern, antibiotikaresistens og mye mere. Læringsverktøyet e-Bug er oversatt og tilpasset læremålene i LK20 av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo. I Norge stiller bl.a Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet seg bak ressursen. Den norske utgaven vil være ferdig til bruk i løpet av september, men du kan allerede nå gå inn på den engelske versjonen for å få et overblikk over ressursen: https://e-bug.eu/

Du kan selv velge hvilke deler av læringsverktøyet du ønsker å bruke i din undervisning og det kan enkelt brukes som et supplement til det læreverktøyet du velger å bruke i din klasse.
Målet er å implementere e-Bug i alle norske skoler. Ønsker du at klassen din skal være de første i Norge til å bruke e-Bug, da kan dere vær med på å en pilot. Klassen vil bli belønnet med en fin premie.

For å vite mer ta kontakt på post@antibiotika.no.