Sepsis – oppdaterte retningslinjer – Antibiotika.no

Etter grundige diskusjoner, og en åpen høring, opprettholdes den norske tradisjonen med smalspektret penicillin og aminoglykosid som førstevalg i behandlingen av sepsis

Tirsdag 16. august ble de oppdaterte retningslinjene publisert på Helsedirektoratet sine sider. Standardbehandlingen baseres fortsatt på et penicillin og aminoglykosid ved sepsis ukjent fokus, utgangspunkt i urinveier, abdomen, hud og bløtdeler, mens det anbefales mer bredspektrede regimer ved sepsis med utgangspunkt i luftveier og ved septisk sjokk.

Prosessen med å utvikle nye anbefalinger har vært lang, der man har sikret forankring i fagmiljøene gjennom et bredt sammensatt fagnettverk og en åpen høring.

De oppdaterte behandlingsanbefalingene  er tilgjengelige her: Sepsis – Helsedirektoratet

Les Helsedirektoratet sin omtale av de nye anbefalingene: Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av sepsis

Dagens Medisin har også omtalt oppdateringen: Oppdaterte retningslinjer: Egne anbefalinger for de sykeste sepsispasientene

 

Publisert 18.08.22