Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i appen «Metodebok» – Antibiotika.no

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format.

Retningslinjen er nå flyttet til appen «Metodebok» som du kan laste ned fra App Store og Google Play.

Du finner også retningslinjen som nettversjon på metodebok.no og på antibiotikaiallmennpraksis.no.