Opptak av webinar: Antibiotika – hva må du vite? – Antibiotika.no

Tirsdag 6. september 2022 arrangerte KAS webinar der basal kunnskap om antibiotika ble presentert på en underholdende og lettfattelig måte. 

Presentasjonen ble holdt av Oddvar Oppegaard, infeksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus.

Målgruppe for webinaret var sykepleiere, farmasøyter og leger som ønsket påfyll av kunnskap om antibiotika

 

 

Publisert 7. september 2022