Antibiotikabehandling ved blodbaneinfeksjoner – Antibiotika.no

En ny, norsk studie viser at retningslinjens anbefalinger i stor grad dekker mikrober påvist i blodkultur

Forskere ved NTNU/ St. Olavs hospital har studert 756 positive blodkulturer hos pasienter innlagt i 2019. I 70% av tilfellene var empirisk antibiotikabehandling i tråd med de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk. Denne behandlingen gav dekning mot påvist mikrobe i 86% av tilfellene.  I de tilfellene der retningslinjen ikke ble fulgt, dekket det valgte antibiotikaregimet påvist mikrobe i 74% av tilfellene. Dødeligheten var tre ganger høyere for pasientene som fikk et antibiotikaregime med inadekvat effekt mot påvist mikrobe, sammenlignet med dem som fikk et adekvat regime.

Hele studien kan leses her: Empirical antimicrobial therapy for bloodstream infections not compliant with guideline was associated with discordant therapy, which predicted poorer outcome even in a low resistance environment

 

Publisert 29.08.22