Antibiotikabruken i Norge øker – Antibiotika.no

Antibiotikabruken stiger igjen etter pandemien. I andre kvartal 2022 var bruken oppe igjen på 2019-nivå. Dette gir grunn til bekymring, og det tydeliggjør at innsatsen for en riktigst mulig bruk av antibiotika må videreføres.

Apotek.no, 05.09.2022: Antibiotikabruken i Norge er på vei opp