Publisert meta-analyse for prediktorer for bakteriell og CT-bekreftet sinusitt – Antibiotika.no

Vi har vært med på en metaanalyse med individuelle pasientdata, hentet fra studier på akutt sinusitt. Hensikten var å finne modeller for å predikere akutt sinusitt, enten bekreftet med CT eller med dyrkning.

Følgende modell var signifikant i forhold til CT-bekreftet sinusitt: 426 pasienter i 3 studier med tidligere akutt sinusitt, forutgående øli, anosmi, puss i nesen ved klinisk undersøkelse, dobbelt innsykning, behov for antibiotika bedømt av lege, forhøyet CRP. I modellen for sinusitt bekreftet med dyrkning, med 225 pasienter i 2 studier, var følgende modell signifikant: Tannsmerter, purulent sekret som symptom og forhøyet CRP.

Artikkelen kan du lese her:

Diagnostic prediction models for CT-confirmed and bacterial rhinosinusitis in primary care: individual participant data meta-analysis