Webinar: UVI hos barn – Antibiotika.no

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangerer KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn

Program:

Hva er aktuell diagnostikk?
v/ Claus Klingenberg, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Hva er god behandling?
v/ Ingvild Vik og Filip Lindgren, Antibiotikasenteret for Primærmedisin

Møteledere: Henrik Døllner, St Olavs Hospital HF og Christian Magnus Thaulow, Helse Bergen HF

Lenke for tilkobling: https://uio.zoom.us/j/68272763219

 

Informasjonsplakat til nedlasting: Webinar om UVI hos barn 20.9.22

 

Publisert 09.09.22