Film: Retningslinjene for behandling av infeksjoner i abdomen – Antibiotika.no

Retningslinjene for behandling av abdominale infeksjoner ble oppdatert 31. mars i år, og Helsedirektoratet har laget en film som presenterer innhold og rasjonalet for anbefalingene

I filmen medvirker infeksjonslege, og redaksjonsmedlem for retningslinjen, Bjørn Waagsbø (St. Olavs hospital) og gastrokirurg, og medlem av fagnettverket for abdomen-kapittelet, Kjetil Søreide (Stavanger Universitetssykehus).

Filmen varer i 21 minutter, og egner seg godt til internundervisning.

Se filmen her: Infeksjoner i abdomen – Nasjonal faglig antibiotikaretningslinje

 

Publisert 13. september 2022