Jobber du på barne- og ungdomsskolen og vil bli med på e-Bug piloten? – Antibiotika.no

ASP har inngått et samarbeid med Portugal der de to landene skal implementere e-Bug i sine respektive land samtidig. Målet er at alle barne- og ungdomsskoler på sikt skal ta i bruk e-Bug, men høsten 2022 starter vi med å inkludere 10-20 barne- og ungdomsskoler i en pilot. Piloten vil foregå høsten og vinter 2022/23.

Lærerne som deltar vil bli invitert til en treningsdag, 26. oktober, der de vil få en innføring og opplæring i hvordan bruke e-Bug. Dersom du ikke har mulighet til å delta på treningsdagen, planlegger vi et webinar der vi gjennomgår det viktigste fra treningsdagen.

e-Bug kan virke stort og omfattende, men lærerne kan selv velge hva de ønsker å bruke av materialet og på hvilken måte. Ressursene inneholder opplegg for klasseromsundervisning, eksperimenter, praktiske oppgaver og leker. Det er også et eget innførings/oppfrisknings kapittel for lærerne knyttet til de ulike temaene.

e-Bugs nettsider finner du alt materialet. Her kan du laste ned hele kompendier eller bare det du trenger til en time. Den norske nettsiden ble nylig lansert, og er fortsatt under utvikling.

Ved å takke ja til å være med på piloten bidrar du og klassen din i den viktige kampen mot antibiotikaresistens slik at vi også har virksom antibiotika i fremtiden. Økt kunnskap om infeksjoner og hvordan unngå disse med enkle grep som håndvask og å hoste/nyse i albuen bidrar også til å begrense fraværet på skolen.

Ønsker du å bli med på en pilot med din klasse/ skole eller vil du vite mer?

Send oss en e-post til post@antibiotika.no!