Oppdatert kapittel: «Importerte infeksjonssykdommer» – Antibiotika.no

Artesunat iv er det anbefalte alternativet for behandling av alvorlig malaria, og alle norske sykehus bør ha dette legemiddelet tilgjengelig.

Kapittelet, som tidligere ble kalt, «Tropemedisin», ble publisert i juni 2022, og gir retningslinjer for behandling av komplisert og ukomplisert malaria, samt enterisk feber.

For pasienter med ukomplisert malaria anbefales flere perorale midler. For pasienter med enterisk feber,  d.v.s. med  infeksjoner forårsaket av Salmonella typhi eller S. paratyphi, er ceftriakson iv anbefalt standardbehandling.

 

Retningslinjene er tilgjengelig her: Importerte infeksjonssykdommer – Helsedirektoratet

 

 

Publisert 13.09.22