Opptak av webinar: UVI hos barn – Antibiotika.no

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangererte KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn.

Programmet var som følger:

Hva er aktuell diagnostikk?
v/ Claus Klingenberg, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Hva er god behandling?
v/ Ingvild Vik og Filip Lindgren, Antibiotikasenteret for Primærmedisin

Møteledere: Henrik Døllner, St Olavs Hospital HF og Christian Magnus Thaulow, Helse Bergen HF

Du kan se presentasjon av webinaret her: