Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus – Antibiotika.no

KAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. 

Kortversjonen har fire sider, der side 1 og 4 presenterer råd for rasjonell antibiotikabruk gjennom ulike faser av forskrivningen; oppstart, revurdering og avslutning av antibiotikabehandling.
Side 2 og 3 presenterer standard behandlingsvalg for et utvalg av indikasjoner. For alternativer, se Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus

Tanken er at denne kortversjonen kan skrives ut, og deles ut til nye medarbeidere i forbindelse med møter og andre markeringer.
Kortversjonen vil ikke bli trykket opp/distribuert fra KAS.

Filer til utskrift

Filen nedenfor kan brukes til å skrive ut A5-hefte på liggende A4-ark -> skriver ut 2-sidig og vender på kortside:
Antibiotikabruk-i-sykehus_hefte-A5_041022.pdf

Følgende fil kan brukes til å skrive ut A6-hefte på stående A4-ark (2 hefter på et A4-ark) -> skriver ut 2-sidig og vender på langsiden. Må klippes på midten, horisontalt:
Antibiotikabruk-i-sykehus_hefte-A6_041022.pdf

Om dere ønsker å benytte trykkeri, kan følgende fil lastes ned og oversendes:
Antibiotikabruk-i-sykehus_hefte-A5_PRINT_041022.pdf

 

 

Endringer gjort i versjon fra 4.10 (sammenlignet med versjon publisert 29.9):
Side 1: Rettet skrivefeil: – Bruk skåringsverktøy som qSOFA eller CRB65
Side 2: Revidert teksten om sepsis og septisk sjokk. Rettet dosering av klindamycin under sepsis utgående fra hud- og bløtdeler til Klindamycin iv 600-900 mg x 3-4
Side 3: Rettet dosering av amoksicillin under KOLS-forverring, mild og moderat til Amoksicillin oral 500 mg x 3
Side 4: Rettet farger på sirkel-delene for benzylpenicillin/S.aureus i mikrobetabell

 

Oppdatert 4. oktober 2022