Ny publisert studie om hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvalitetsforbedringsarbeid i fastlegepraksis – Antibiotika.no

Med utgangspunkt i data fra prosjektet «Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene» (RAK) har forskere fra ASP analysert 2715 fritekstsvar fra 2208 fastleger som deltok i RAK-programmet. De fant at legene har en sterk indre motivasjon for å gjøre en god jobb både for pasientene sine og for samfunnet som helhet. Legene opplevde det som svært motiverende å få tilgang til individuelle forskrivningsdata fra egen praksis.  Trygge diskusjoner i smågruppen og samarbeide i egen praksis ble opplevd som positivt for å jobbe videre med forbedring av praksis. Tidsnød var en viktig begrensende faktor.

Hele artikkelen er publisert i BMJ Quality Open, og er tilgjengelig her:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36207051/

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no