Økt antibiotikakunnskap hos sykepleiere kan bidra til økt involvering – Antibiotika.no

Casebaserte workshoper er nyttige tiltak for å øke andelen sykepleiere som opplever at de aktivt bidrar i antibiotikastyring.

Stavanger Universitetssjukehus gjennomførte i 2019 workshop om antibiotika for sykepleiere på to medisinske sengeposter. Spørreskjema som ble delt ut før og etter deltakelse i workshopen, viste en bedring i sykepleiernes egenopplevde kunnskap og involvering rundt antibiotika.

Les mer i artikkelen i Sykepleien Når sykepleiere får mer kunnskap om antibiotika, involverer de seg mer

 

Publisert 13. oktober 2022